Drukāt

9. Latvijas Ārstu kongress

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Cien. kolēģi!

Aicinām piedalīties lielākajā medicīnas forumā Latvijā, kas notiek reizi četros gados un kurā ik reizi piedalās vairāki tūkstoši ārstu no Latvijas un ar Latviju saistīti ārsti no visas pasaules, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, izvērtētu aizvadīto piecu gadu laikā gūto pieredzi, smeltos spēkus par skaistu tradīciju kļuvušajā kopā būšanā kongresā un veidotu vīziju Latvijas medicīnas attīstībai nākotnē.
Šogad, pēc piecu gadu pārtraukuma, 9. Latvijas Ārstu kongress norisināsies 2022. gada 21.–24. septembrī ATTA CENTRE Krasta ielā 60, Rīgā. Kongresa vienojošais temats būs virzība uz pacienta centrētu precīzijas medicīnu. Paralēli kongresam notiks arī Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas kongress, kā arī Latvijas Māsu asociācija (LMa) atzīmēs 100 gadus māsu profesijai Latvijā. Savukārt Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) svinēs 75 gadu pastāvēšanu.

Trešdien, 21. septembrī, būs svinīgais dievkalpojums Doma baznīcā, ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, kā arī pirmās sešas zinātniskās sesijas un dalībnieku tikšanās neformālā gaisotnē.

Ceturtdien, 22. septembrī, notiks kongresa atklāšanas plenārsēde “200 gadu Latvijas medicīnā – zinātne, izaugsme un atklājumi”, kuras laikā tiks pasniegtas Latvijas Medicīnas fonda stipendijas. Plenārsēdi vadīs Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūta direktors profesors Juris Salaks. Šajā dienā notiks arī plenārsēde “Medicīniska kļūda. Pacientu un ārstu savstarpējo attiecību ētiskie un juridiskie aspekti drošas medicīnas kontekstā”, kā arī vairākas zinātniski praktiskās sesijas un diskusijas, dodot iespēju jebkuram Latvijas ārstam nepastarpināti iesaistīties kongresa darbā.

Savukārt piektdien, 23. septembrī, ar īpašu plenārsēdi “Mūsu ceļš medicīnā– zināšanas, darbs, humānisms” tiks atzīmēta LĀZA 75 gadu jubileja, godinot Latvijas mediķu sasniegumus ārvalstīs. Tai sekos plenārsēde “Medicīnas politizācija un medicīnas attīstības potenciāls ekonomiskās krīzes apstākļos”, kā arī virkne diskusiju un starpdisciplināru zinātnisko sekciju un zinātniski praktisko sesiju.

Bet 23. septembra vakarā LĀZA aicinās savus biedrus, sadarbības partnerus, atbalstītājus un draugus uz skaistu vakaru. (sarīkojums ar ielūgumiem).

Kongress noslēgsies sestdien, 24. septembrī, ar plenārsēdi - “Ieskatoties nākotnē: Latvijas medicīna nākamajā simtgadē/nākamajās simtgadēs”, dodot vielu pārdomām līdz nākamajam Latvijas Ārstu kongresam, kurā atzīmēsim tā 10 jubileju.

Katram kongresa dalībniekam ir iespēja sniegt ieguldījumu kongresa satura tapšanā, piedaloties kongresā ar tēzēm/klīnisko gadījumu, kas būs pieejams kongresa elektroniskajā grāmatā un kā stenda referāts.

Latvijas Ārstu kongresā būs iespējams piedalīties klātienē un/vai tiešsaistē. Reģistrācija jau ir sākusies!

Pastiprinātos epidemioloģiskās drošības apstākļos kongress tiks organizēts tikai tiešsaistē.

Plašāka informācija kongresa mājas lapā www.arstukongress.lv

Uz tikšanos kongresā! Gens una sumus!

LĀB  prezidentes Ilzes Aizsilnieces uzruna

Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa organizotoru Bertrama un Kristapa Zariņu uzruna

Asoc. prof. Dainas Dreimanes, LĀZA valdes locekles, Kongresa organizācijas komitejas locekles,  uzruna

Drukāt

LĀZA 75 gadu jubilejas konference Minesotā

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Laimei šajā dzīvē galvenais ir kaut kas, ko darīt, kaut kas, ko mīlēt un kaut kas, uz ko cerēt – tie ir skaisti un viedi vārdi no Dr. Jāņa Tupeša lekcijas par dzīves jēgu medicīnā, kas izskanēja LĀZA 75 gadu jubilejai veltītajā konferencē XV Latviešu dziesmu un deju svētku laikā Minesotā.

30. jūnijā LĀZA biedri un draugi pulcējās InterContinental Saint Paul Riverfront Hotel Governors Room, lai baudītu svētkus. Mājastēva loma bija Dr. Ērikam Niedrītim no Ņujorkas, bet sarīkojumu vadīja LĀZA vicepriekšsēdis Juris Lazovskis no Kanādas. Visi LĀZA biedri ir savulaik snieguši atbalstu ne tikai viens otram, bet arī Latvijas medicīnai un arī daudziem Latvijas ārstiem un māsām viņu profesionālajā izaugsmē. Dr. Lazovskis pieminēja tikai dažus, jo saraksts ir gana garš, bet mecenātes Dr. Ainas Dravnieces-Galējas devumam nav līdzvērtīga. Svētku programmā bija emocionāls atskats LĀZA 75 gadu vēsturē un LĀZA šodienā, jo ir tapusi īpaša filma, ko varēs redzēt arī LĀZA svinīgajā sēdē Rīgā, 9. Latvijas Ārstu kongresā. Vieslekciju sniedza Viskonsinas Universitātes profesors, PVO konsultants un LĀZA biedrs Jānis Tupesis. Starp daudzajām vērtīgajām atziņām prātā ir arī šī – ne vienmēr vajag vairāk, iespējams, ka būsim laimīgāki, ja gribēsim mazāk. Sarīkojuma godaviesim, Latvijas vēstniekam ASV Mārim Selgam šī bija īpaša diena, jo te atkal klātienē varēja satikt daudzus sen iepazītus ārstus. Īpaša bija tikšanās ar Dr. Visvaldi Georgu Nagobadu. Par nozīmīgu ieguldījumu Latviešu ārstu un zobārstu apvienības dibināšanā un darbībā, par pašaizliedzīgu un ilglaicīgu darbu medicīnā un izglītībā Visvaldim Georgam Nagobadam tika pasniegts LĀZA Atzinības raksts.

Svētkus kuplināja deju kopa “Pērkonītis”. Jautrās dziesmās, raitā dejā, sirsnīgās sarunās aizritēja dažas stundas, par kurām paliks siltas atmiņas un jaukas fotogrāfijas.

Vēlreiz liels paldies Dr. Ērikam Niedrītim un visiem, kas savu roku pielika, lai diena ir skaista un atmiņām bagāta! Jau nākamā tikšanās jubilejas zīmē 9. Latvijas Ārstu kongresā, Rīgā no 21.līdz 24. septembrim. 23. septembris ir LĀZA sarīkojumu diena!

LAZA 75 Minesotas konferences fotomirkļi

 

Drukāt

"Veselības brokastis" Eslingenā

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA 75 Veselības Brokastu dalībnieki pie Latviešu ģimnāzijas Eslingenā 19.06.2022ESI.LV Medicīnas profesionāļu foruma Eslingenā "Veselības brokastis" dalībniekiem bija tā lieliskā iespēja stāvēt vēsturiskā vietā, kur pirms 75 gadiem tika dibināta Latviešu ārstu un zobārstu apvienība.

Svētdienas rītā (19. jūnijā) tikāmies pie ēkas, kurā 1947. gadā dibināta Latviešu Ārstu Zobārstu Apvienība. Varenā mūra skolas celtne savulaik vairākus gadus bija mājoklis Eslingenas latviešu ģimnāzijai. Nedaudz pakavējāmies pie šīs latviešiem nozīmīgās ēkas, pieminējām ģimnāzijas direktoru Ernestu Nagobadu un viņa dēlu, ārstu Visvaldi Georgu Nagobadu, kurš bija viens no LĀZA dibinātājiem, bet tagad, pārsniedzis simt gadu slieksni, dzīvo ASV. Pilsskolas pagalmā iepazīstamies tuvāk, stāstām par mūsu organizāciju misiju, uzdevumiem, iecerēm.

Pēc nelielas pastaigas sasniedzām “Veselīgo brokastu” vietu – kafejnīcu pie tirgus laukuma. Kad Elīna Pinto bija izrādījusi īsfilmiņu par LĀZA un kad dalībnieki apvienotiem spēkiem bija atrisinājuši viktorīnas āķīgos jautājums par LĀZA vēsturi un tagadni, uzsākās spraigas sarunas.

Kopā bijām nedaudzi - kādi padsmit - no vairākām Eiropas valstīm. Bez ārstiem un zobārstiem – arī citi veselības jomas cilvēki Jauka, sirsnīga – tāda bija LĀZA tikšanās 75 gadu jubilejas zīmē.

LĀZA biedrs Dr. Andris Zemītis (Vācija)

Foto redzami LĀZA, DiMVA un ESI.LV latviešu mediķi no dažādām Eiropas valstīm - atzīmējot 75 gadus, kopš bēgļu gaitās dzītie latviešu ārsti, zobārsti, māsas un medicīnas pētnieki te, Eslingenā, dibināja vienu no senākajām trimdas organizācijām - Latviešu ārstu un zobārstu apvienību. Tā 75 gadus iemiesojusi profesionālo un pilsonisko misiju vienot, palīdzēt kolēģiem un ieguldīt Latvijā - arvien vēl svarīga misija, ņemot vērā Latvijas veselības rādītājus un nozares izaicinājumus.

Paldies esi.lv un DiMVA draugiem par darbu, ko ieguldījāt!

Nākamā tikšanās jau Rīgā 9. Latvijas ārstu kongresā no 21.-24.09.2022

Foto no Veselības Brokastīm Eslingenā 19.06.2022