Drukāt

Tā mēs atgriežamies – Līlija Zīverte

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA biedre Dr. Līlija Zīverte 2019. gada 26. decembrī nosvinēja savu 100. dzimšanas dienu. Dr. Līlija Zīverte ir anestezioloģe un Veterānu slimnīcā (Veterans Affairs Hospital) Manhatanā bija anestezioloģijas nodaļas vadītāja, kā arī  Ņujorkas universitātē profesora asistente. Viņas mājvieta jau daudzus gadus ir Ņujorka, bet viņas domas un darbi vienmēr ciešām saitēm saistīti ar Latviju. 2012. gada septembrī laikraksts LAIKS publicēja skaistu un plašu Anitas Mellupes rakstu par Līliju Zīverti. Ar redakcijas un autores laipnu atļauju to šobrīd liekam LĀZA mājaslapā. Tā pie mums atgriežas mūsu draugi un kolēģi no tālām zemēm.

 Dzimtas sakņu stiprais un skaistais zarojums