Drukāt

LĀZA 70 gadu jubilejas konference 1. jūlijā Baltimorā

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA 70 gadu jubilejas konference notika 1.07.2017. Baltimorā  

LĀZA savu septiņdesmitgadi atzīmēja XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku laikā Baltimorā 1. jūlijā ar jubilejas konferenci un valdes sēdi. Konferencē piedalījās vairāk kā 50 dalībnieku. Viesu vidū bija arī Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis ar kundzi. Konferences dalībniekus ar skaistiem deju rakstiem sveica Zelta Sietiņš dejotāji, bet dr. Ēriks Niedrītis bija parūpējies, lai viesus sagaidītu arī gards mielasts.

Programma:

13.00.-13.10. Konferences atklāšana. Latvijas valsts himna.

13.10.-13.20. LĀZA konferences goda viesa Latvijas vēstnieka ASV Andra Teikmaņa kunga uzruna.

13.20.-13.40. Dr. Bertrams Zariņš Pārskats par LĀZA vēsturi.

13.45.-14.05. Dr. Kamena Kaidaka (LĀZA biroja vadītāja Rīgā) Par padarīto gada laikā.

14.35.-14.55. Dr. Daina Dreimane Par distances medicīnas iespējām bērniem ar cukura diabētu, un kā to attīstīt Latvijā?

15.00-15.30. Bērnu deju kolektīva Zelta sietiņš dejotāju sveiciens'un kopdeja ar ārstiem

15.30.- 15.50. Dr. Juris Lazovskis Choosing Wisely reimatoloģijā, kā varam ārstēt, ietaupot naudu un nezaudējot kvalitāti, un kā to attīstīt Latvijā?

15.55.- 16.15. Dr. Zaiga Alksne Phillips Latvijas bērnu veselība un aprūpe – ko mainīt, kā uzlabot?

16.20.- 16.35. Dr. Kristaps Zariņš Koronāra sirds slimība: jauna neinvazīva diagnostika un Latvijas loma tās attīstībā

16.40.- 17.00. Dr. Jānis Tupesis par savu darbu WHO, kas ir Global Health un vai Latvijai ir loma un atbildība tajā

17.00.- 17.20. Dr. Ēriks Šmagris par savu zinātnisko darbu University of Texas Southwestern, un kāpēc LĀZA ir svarīgi atbalstīt jaunos latviešu ārstus, zinātniskās pieredzes apgūšanai.

17.20.-17.30. Helena Dauvarte  med. studente, LĀZA Prof. Ilmāra Lazovska stipendijas saņēmējaKā stipendija palīdzēja man!

17.30. Konferences noslēgumā – LĀZA valdes pateicības organizatoriem un dalībniekiem.

 

 

 

 

 

 

 

Paldies visiem, kas bija kopā Baltimorā!