Drukāt

Pasniegtas stipendijas Latvijas jaunajiem ārstiem un studentiem

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

21. jūnijā Latvijas Ārstu biedrībā Skolas ielā 3 notika svinīgs sarīkojums veltīts Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa 35 gadu jubilejai. Uz to bija aicināti kongresa organizatori un dalībnieki. Svinīgajā sarīkojumā sveica prof. Haraldu Jansonu kā vienu no kongresa organizatoriem, viņam piešķīra Latvijas Ārstu biedrības augstāko apbalvojumu – goda zīmi CILVĒCĪBAS LAIKS (Tempus Hominis). Prof. Jānis Vētra teica skaistu un vērtīgu apsveikuma runu par prof. Haralda Jansona lielo ieguldījumu traumatoloģijas un ortopēdijas  un biomehānikas attīstībā Latvijā.Tika pasniegtas arī Latvijas Medicīnas Fonda un Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas.  Ar savām atmiņām par pirmā kongresa laiku dalījās tā organizatori: prof. Bertrams Zariņš, kurš ir ieradies Latvijā tieši šī notikuma dēļ, prof. Viesturs Boka un Dr. Uldis Līkops. Prof. Dainis Krieviņš (LMF viceprezidents Latvijā) pasniedza Latvijas Medicīnas Fonda stipendijas astoņiem izciliem kolēģiem. Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas astoņiem medicīnas studentiem pasniedza Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) vicepriekšsēde prof. Daina Dreimane.

Nav iespējams pārvērtēt Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa nozīmi Latvijas medicīnā un arī brīvās Latvijas vēsturē. Kongress atvēra Latvijai vārtus uz medicīnu pasaulē un trimdas latviešiem ceļu uz Latviju.

 Jau plašāku aprakstu par visu, kas notika 21. jūnijā Latvijas Ārstu biedrībā, varēsim lasīt gan Latvijas žurnālos un avīzēs, gan Laikā un Latvija Amerikā jau pēc Līgosvētkiem! Paldies Latvijas Ārstu biedrībai par viesmīlīgo uzņemšanu!

Bet tagad - lai skanīga līgošana visiem maziem un lieliem latvju bērniem!

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiāti  2024

 

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiāti kopā ar Dr. Edīti Lazovsku, Dr. Annemariju Linaresu, Dr. Jāni Vētru, prof. Janu Pavāri, Dr. Kamenu Kaidaku un prof. Dainu Dreimani.

LMF stipendiāti kopā ar prof. Bertramu Zariņu, Dr. Kamenu Kaidaku un prof. Daini Krieviņu.

Prof. Bertrams Zariņš, Dr. Mārtiņš Malzubris, prof. Haralds Jansons, prof. Iveta Golubovska un Dr. Modris Ciems