Drukāt

LĀZA Apkārtraksta 75 gadi un 171. numurs

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA Apkārtraksts 171/2022Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) 2022. gadā atzīmēja savu 75 gadu pastāvēšanu. “Apkārtraksts” vienmēr ir bijis ziņnesis, lai saistītu dažādās pasaules malās izklīdušos kolēģus, bet organizācijas šūpulis ir Eslingena. Apkārtraksts Nr. 171 ir veidots kā ziņa mums, 21. gadsimta ļaudīm, par seniem un ļoti seniem laikiem, par dramatiskiem vēstures notikumiem, kas izmainīja cilvēku dzīvi pirms simts gadiem, pirms astoņdesmit gadiem un par tiem, kas to maina tagad. “Apkārtraksta” lapaspusēs kā lielā gobelēnā gribējām ieaust daudzu jo daudzu LĀZA biedru un draugu vārdus, kuri ar savu dzīvi, ar savu ticību, cerību un mīlestību ir atbalstījuši gan viens otru, gan gadiem pāri arī atjaunotās Latvijas medicīnu. Šai organizācijai ir nozīmīga loma Latvijas brīvvalsts medicīnas izaugsmē. Daudzi no šobrīd Latvijā atzītiem un izciliem speciālistiem reiz ir saņēmuši LĀZA biedru profesionālu atbalstu. Apkārtrakstā būs daudz pārdomu gan par šodienu, gan par LĀZA pirmsākumiem – kā un kas izveidoja kopību, kura palīdzēja saglabāt latvietību, savu aroda skolu un savus ideālus trimdas latviešu ārstiem. Te liels paldies ķirurgam un LĀZA vienam no dibinātājiem Paulam Purviņam par viņa skaisto atmiņu stāstu. Nekad viss nebūs pateikts, bet vārdi var raisīt domas un domas var mudināt meklēt saknes – saknes, kas baro.

2023. ir LĀZA valdes vēlēšanu gads, un prof. Uģis Gruntmanis sāk žurnālu ar savu ievadrakstu, šoreiz atskatoties uz visiem astoņiem sava darba gadiem LĀZA priekšsēža amatā un vienlaikus arī vērtējot Latvijas veselības aprūpi šodien. Tradicionāli ir dota iespēja iepazīties ar visiem LĀZA Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 2022. gada stipendiātiem, Ojāra Veides fonda stipendiātiem un Latvijas Medicīnas Fonda stipendiātiem. Bet kas ir netradicionāli – ka šajā numurā ir redzami visu gadu stipendiātu vārdi un arī fotoattēli no senākiem laikiem. Un turpat blakus ir tie daudzie vārdi, kuru atbalsts un atsaucība ir palīdzējusi profesionālajā ceļā un nozares attīstībā. Ne visi būs nosaukti, ne visus vairs atceramies, bet milzu paldies pienākas ikvienam.

Jaunākiem un ne tik jauniem Apkārtraksta lasītājiem būs iespēja iepazīt izcilus latviešu ārstus – Egonu Dārziņu, Pāvilu Vasariņu, Egilu Vēverbrantu, Jāni Priedkalnu, Georgu Andrejevu. Egona Dārziņa dienasgrāmatas lappuses, kas rakstītas 1917. gadā Pirmā pasaules kara frontē Galīcijā ( Ukrainas teritorija), tik skarbi satuvina pagātni ar šodienu un karu Ukrainā, par ko runā arī Mārtiņš Malzubris savā pieredzes stāstā. Kāpēc psihopāti valda pasaulē – uz šo jautājumu atbild prof. Kaspars Tūters. Onkohematologs Atis Bārzdiņš dalās ar savām ārsta darba gados gūtajām atziņām par cilvēka dabu. Annemarija Linares atklāj savu sapni par sakārtotu hospiss sistēmu Latvijā, bet ģimenes ārste Justīne Rudzīte savā rakstā “Garāks cilvēka mūžs. Vai esam tam gatavi” iezīmē to neatbilstību starp teorētiskajām un praktiskajām medicīnas iespējām, kas mūs gaida, ja nedomāsim par harmonisku (sabalansētu) veselības aprūpes sistēmu Latvijā un turpināsim dzīvot “divi pasaulēs”, ko tik tēlaini, bet nepārprotami attēlojis Vilis Plūdonis. Dainas Dreimanes raksts par novecojošo ārstu sabiedrību ir harmonisks turpinājums diskusijai par šo tēmu arī 9. Latvijas Ārstu kongresā. Kongress savā ziņā tiešām bija LĀZA 75 gadu jubilejas zīmē, jo tik daudzās sesijās kā lektori bija arī diasporas kolēģi. Tāpēc žurnālā arī liela vieta atmiņām par kongresu gan vārdos, gan attēlos. LĀZA 75 gadu svētki bija arī Eslingenā un vēlāk Minesotā. Tā ir vēsture, ko Apkārtraksts saglabās mūžu mūžos. Te likšu punktu pārstāstam par Apkārtraksta saturu. Labāk vienreiz redzēt ...

Tikai vēlreiz gribu atgādināt, ka LĀZA ir atvērta jauniem biedriem, lai vai kur dzīves ceļi viņus ir aizveduši. Visi LĀZA biedri jau tuvākajās dienās redzēs Apkārtrakstu savās pastkastēs, bet elektroniski to varēs lasīt LĀZA mājaslapā. Tomēr, kā atzinuši daudzi gudri prāti, īsta lasīšana ir ne tikai acu, bet arī roku un sirds klātbūtne. Lai pietiek laika lasīšanai!