Drukāt

Jauns romāns Sydney via Siberia

Autors Ināra Strungs.

Romāns Sydney via Siberia Nupat apritēja 80 gadi kopš 1941.gada 14. jūnija deportācijām, kad izsūtīja 15 500 latviešus uz mokām un nāvi Sibīrijā. Jaunā romāna Sydney via Siberia (angļu valodā) autore ir Ināra Strunga, ārste-patoloģe Austrālijā. Romānā aprakstītas traģiskās 1941. un 1949. gada deportācijas, kā arī to iespaids uz latviešu ģimeni daudzus gadus vēlāk Sidnejā. Laimonis Lācis (Austrālijā nosaukts Lucky), divreiz izsūtīts, atbrauc no Latvijas, apciemot savu māsu Māru Austrālijā. Viņš ir tagad aktieris, bet Māra – ievērojama arhitekte. Īpatnēju iemeslu dēļ Māru neizsūtīja, un viņa nonāca Sidnejā, kur pastāvīgi strādā, lai novērstu vainas sajūtu. Sešdesmit gadus neredzējušies, Laimonis stāsta, kā īsti gāja Sibīrijas nometinājumos un GULAGā ar vecākiem. Māra noklausās un tad piedzīvo kaut ko negaidītu. Šausmu stāstus arī noklausās Māras pieaugušie bērni. Andris ir mūziķis ar depresiju un mīlas problēmām. Meita Zinta ir nemierīga aktīviste, kas nezina, pie kuras tautas īsti pieder. Bērnu problēmas ir saistītas ar iepriekšējās paaudzes traumu.

Šis ir saturīgs un informatīvs darbs, kurā iepīti autores radu un citu izsūtīto likteņstāsti. Tas ir īpaši vērtīgs jauniešiem un sveštautiešiem, lai iepazītu latviešu vēsturi. Arī noderīgs mums visiem, lai pieminētu aizvestos un atcerētos nežēlīgos noziegumus pret cilvēci, lai tie neatkārtotos. (Grāmatu var iegādāties no Amazon, Book Depository un citiem interneta grāmatu veikaliem).