Drukāt

Sveicam LĀZA stipendiātus!

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Jaunie kolēģi!

Mums visiem LĀZA ir liels prieks un lepnums par Jūsu sasniegumiem studijās, par ko apliecinājums ir balvas, ko šodien Jūs saņemat!

Taču, saņemot prof. Lazovska izcilības un veicināšanas balvas, mums jāatceras, kas bija šis izcilais ārsts Latvijas vēsturē, kam viņš ticēja un par ko cīnījās. 
Profesors Lazovskis savā aizkustinošajā uzrunā Latvijas Tautas Frontes dibināšanas kongresā 1988. gada augustā aicināja:  “ik dienas likt lietā ne tikai savas zināšanas, bet arī savas dvēseles spēku”. 

Dvēseles spēku! Ko tas nozīmē? Pēc manām domām, tas aicina mūs būt godīgākiem, saprotošākiem, iejūtīgākiem pret pacientiem un viņu tuvākajiem, tas aicina nepieļaut, ka Jūsu viedokli par to, kāda pacientam vajadzīga diagnostika vai terapija, ieietekmē jeb kas cits, kā vienīgi Jūsu grūtā darbā iegūtās zināšanas, taču vēl lielākā mērā Jūsu sirdsapziņa! Tikai ārsts ar zināšanām un ar sirdsapziņu var būt IZCILS ārsts! 

Uzrunā Ilmārs Lazovskis arī aicināja nodibināt “tiešu, un operatīvu kontaktu starp Latvijas un citvalstu - Amerikas Savienoto Valstu un Rietumeiropas mediķiem: lai veicinātu studentu un praktisko ārstu - es gribētu tieši uzsvērt šīs divas kategorijas - ne tikai izcilu medicīnas zinātnieku apmaiņu ar ārzemēm”. 

Ar šo stipendiju, ko šodien saņemat, mēs atbalstām Jūs Jūsu ceļa sākumā, mēs atbalstām Jūs šinī prof. Lazovska vēlējumā, tiekties pēc plašākiem horizontiem un maksimāli redzēt, kā lietas notiek citās valstīs un aprūpes sistēmās, tās analizēt, un labāko no redzētā, iegūtās zināšanas, iemaņas nest atpakaļ uz Latviju saviem kolēģiem, bet galvenais Latvijas pacientiem. 

Ja Jums nav zināmi kolēģi ārzemēs, uz kurieni gribētu doties praksē, dodiet mums zināmu, un mēs LĀZA visādā veidā centīsimies atrast Jums mentoru starp latviešu ārstiem ārzemēs. 

Šī balva ir milzīgs gods, bet vēl lielāks pienākums, pienākums Jums līdzināties profesoram viņa gara spēka, zināšanās un attieksmē pret pacientu!

Vēlreiz Jūs no sirds apsveicu ar stipendijas saņemšanu! 

LĀZA valdes vārdā, 
Uģis Gruntmanis, 
profesors
LĀZA prezidents
 

No sirds apsveicu jūs ar stipendijas piešķiršanu.
To esat ieguvuši pateicoties savām līdzšinējam darbam, sekmēm un neatlaidībai. Taču arī - pateicoties veiksmei. Jo īpaši šogad, kad stipendijai bija pieteikušies vairāk nekā parasti krietnu kandidātu.

Ir paredzēts, ka šī stipendija jums vismaz nedaudz palīdzēs sasniegt kādu nospraustu mērķi, iegūt jaunas zināšanas vai iemaņas.

Taču tikai un vienīgi no jums pašiem būs atkarīgs, cik lielā mērā tas izdosies.  Cik sekmīgi jūs paši spēsiet izmantot šo iespēju. Sengrieķu orators Demostēns reiz teicis: "arī maza iespēja nereti ved pie lieliem rezultātiem".

Lai jums tas izdodas! 

Juris Lazovskis
2016.26.07.