Drukāt

Andis Graudiņš, LĀZA biedrzinis

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Andis Graudins

Andis Graudiņš, MB BS (Hons), PhD

Dzimis Austrālijā. Ieguvis savu medicīnisko grādu Jaundienvidvelsas Universitātē (1984) un turpmāk specializējies neatliekamās medicīnas specialitātē (Australasian College of Emergency Medicine). Izstudējis klīnisko toksikoloģiju Masačūsetsas Universitātes Medicīnas centrā pie Bostonas, ASV un ieguvis doktora grādu (PhD) toksikoloģijā Sidnejas Tehniskajā universitātē Sydney Technical University (UTS). Strādāja Sidnejā akadēmiskajās slimnīcās, palīdzēja izveidot tajās Klīniskās toksikoloģijas nodaļas. 2009. gadā pārcēlās uz Melburnu un vada Monaša Universitātes slimnīcas Toksikoloģijas nodaļu un MU toksikoloģijas pētniecības programmu. Ir Monaša Universitātes (Monash University) Medicīnas fakultātes profesors. Konsultē toksikoloģijas jautājumos Saindēšanas informācijas centrā, Austin Hospital, Melburnā. Kopš 1998. gada ir tuvas saites ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Toksikoloģijas nodaļas ārstiem, kur vairākas reizes viesojies, kā arī pasniedzis seminārus, lekcijas un sastrādājies pētniecības projektos. Kopš 2019. gada viesprofesors RSU Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedrā, kur apmāca medicīnas studentus neatliekamas medicīnas un klīniskās toksikoloģijas aktualitātes ierakstītā lekcijas programmā gan latviešu, gan angļu valodā. Aktīvi piedalās latviešu sabiedrības dzīvē. Dzied Melburnas latviešu vīru korī “Veseris” un jauktajā korī “Daina”, kā arī turpina dejot tautas deju grupā “Piektais Ritenis”. Austrālijas Latviešu kultūras dienu Melburnā (2023) organizācijas komitejas loceklis. LĀZA valdes loceklis kopš 2019. gada. LĀZA biedrzinis Austrālijā un Jaunzēlandē no 2024. gada 1. janvāra. 

„Austrālijas saistība ar LĀZA ir bijusi minimāla pēdējos gados. Ir svarīgi atjaunot Austrālijas biedru skaitu LĀZA saimē ar nolūku stiprināt saites starp Austrālijas medicīnas profesionāļiem un Latvijas medicīnas, zobārstniecības un farmācijas studentiem, rezidentiem un medicīna speciālistiem. Ir svarīgi stiprināt Latvijas medicīnas akadēmisko un pētniecības ietekmi pasaules rangā, it sevišķi sniegt vairāk pētniecības rakstus angļu valodas medicīnas presē. Ar šādu mērķi ir svarīgi uzsākt sadarbību ar ārpus Latvijas latviešu pētniekiem ar pieredzi dažādās pētījumu metodēs, kā arī ar labām angļu valodas žurnālu ziņošanas prasmēm. Kā LĀZA valdes loceklis ceru turpināt dot padomu un palīdzēt veicināt sadarbošanos klīniskajā un pētniecības jomā tālajā Austrālijā. Tāpat uzskatu, ka it sevišķi svarīgi mums visiem uzturēt, attīstīt un glabāt latviešu valodu, kultūru, vēsturi un tradīcijas, lai nodrošinātu to nodošanu nākamajām paaudzēm gan Latvijā, kā arī latviešu diasporā.”