Drukāt

LĀZA darbība

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) apvieno vienā organizācijā ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību.

LĀZA uzdevums ir kļūt par organizāciju, kas apvieno visus ārpus Latvijas dzīvojošos ārstus, zobārstus, medicīnas zinātniekus, māsas un citus nozares profesionāļus, izveidojot platformu, kas ļauj apmainīties ar idejām, domām, kontaktēt savstarpēji un ar kolēģiem Latvijā, tā ir organizācija, kas aktīvi palīdz Latvijas studentiem, rezidentiem un nozares profesionāļiem papildināt savas prasmes ārzemēs.

LĀZA darbu vada valde un tās priekšsēdis. Kā globālai organizācijai – tai ir savas nodaļas ASV, Kanādā, Anglijā, Vācijā, Francijā un Skandināvijā. Ieceres stadijā ir Austrālijas nodaļa. Organizācija apvieno vairāk nekā 300 biedrus. Tās darbību nodrošina biedra naudas un ziedojumi. Kopš 1997. gada Rīgā darbojas LĀZA Informācijas centrs un tiek izdots LĀZA Apkārtraksts (reizi gadā).

 • LĀZA atbalsta medicīnisko pētniecību, organizē zinātniskas tikšanās, diskusijas, konferences, piedāvā medicīnas literatūru, atbalsta un palīdz ārstiem, viņu ģimenēm un medicīnas studentiem nepieciešamības gadījumā, palīdz gan materiāli, gan psiholoģiski saskaņā ar organizācijas darbības principiem.
 • LĀZA domubiedru grupa aktīvi darbojas interneta vietnē Facebook.com (LĀZA Pasaulē), uzzinot jaunāko informāciju par medicīnas zinātnes un izglītības sasniegumiem, sabiedrības veselību un veselības aprūpes organizāciju un finansēm, aktualitātēm Latvijas veselības aprūpē, u.c.
 • LĀZA veido globālu no Latvijas nākušu vai latviešu izcelsmes ārstu, zobārstu, māsu, zinātnieku sarakstu, kas būtu gatavi uzņemt un palīdzēt profesionālajā pilnveidē Latvijas medicīnas nozares speciālistiem (īpaši studentiem un rezidentiem).
 • LĀZA atbalsta profesionālo medicīnas izglītību, piešķir stipendijas un balvas. Pretendenti var pieteikties uz šādām stipendijām: 
  • Profesora Kristapa Keggi fonda stipendija starptautiskai ortopēdiskai izglītībai (no 1986.gada).
  • Dr. Ainas Galējas fonda stipendija (no 1992.gada).
  • Ojāra Veides fonda stipendija (no 1999.gada).
  • Zariņu-Naita studiju ceļojuma stipendija (no 2003. gada).
  • Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendija (no 2005.gada).
  • Zariņu stipendija “Akadēmiskā attīstība un izcilība” (no 2016.g)

Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA) dibināja no Latvijas izceļojošie mediķi 1947. gada decembrī Eslingenā (Vācijā). Šīs apvienības svarīgākais veikums bija kopības un atbalsta sniegšana svešumā nonākušajiem tautiešiem un viņu ģimenēm.

LĀZA bija nepārvērtējama nozīme brīvās Latvijas atjaunotnē pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados. Tā bija Bertrama Zariņa ideja organizēt Pirmo vispasaules latviešu ārstu kongresu 1989. gadā. Profesori Bertrams Zariņš, Kristaps Keggi un Viktors Kalnbērzs panāca to, ka Rīgā pulcējās 4000 kongresa dalībnieku no visas pasaules.  Bet tagad, kad atkal Latvijas ārsti un māsas dodas pasaulē, LĀZA kā vienojošās organizācijas loma atdzimts.