Drukāt

Lieldienu rītam!

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Gaišus un priecīgus un svētkus! Veselību visiem un možu garu! Pirms simts gadiem zaķi nesa olas Lieldienu rītā un turpinās to vēl pēc simt – labas lietas nezūd! Paldies vēsturniekam Andrim Tomašūnam, ka saglabājis zaķus no 20. gadsimta divdesmitajiem gadiem!

Zinu, zinu, bet neteikšu, 
Kur lieldienu zaķis guļ:
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā.

Ai, zaķīti garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem.