Drukāt

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) valdes viedoklis - atklātā vēstule par ierosinātajiem Latvijas Republikas Satversmes 110. panta grozījumiem.

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) darbības mērķu starpā ir rūpēties par Latvijas iedzīvotāju un diasporas fiziskās un psihiskās veselības kopšanu, kā arī par tautas dzīvā spēka saglabāšanu. Šajā sakarā mēs esam norūpējušies par Latvijas Republikas Satversmes 110. pantā ierosinātajiem grozījumiem, kas aicina vēl stingrāk definēt ģimeni kā ekskluzīvi heteroseksuālu veidojumu, vēl vairāk ierobežojot viendzimuma pāru un viņu bērnu tiesības pieprasīt aizsardzību, kas likumā ir garantēta tikai ģimenēm.

Pēdējā pusgadsimta laikā daudzās valstīs, īpaši Eiropā, Austrālijā un Ziemeļamerikā, ir stipri mainījušies uzskati par homoseksualitāti un ir mazinājušies ar to saistītie aizspriedumi. Šodien valda vienots ārstu un vairuma rietumu sabiedrības uzskats par to, ka homoseksualitāte ir viens no seksualitātes normas variantiem. Homoseksuāliem cilvēkiem ir tieši tāda pat vajadzība pēc mīlestības, drošības un pāra attiecību veidošanas kā heteroseksuāliem cilvēkiem. Seksuālā orientācija ne vien nav izvēle, bet tā veido daļu no cilvēka unikālās identitātes, kuru nevar nedz mainīt, nedz “ārstēt”. 

 

Pēc pieticīgām aplēsēm vismaz 4-5% cilvēku jebkurā sabiedrībā, tajā skaitā Latvijā, pieder pie seksuālām minoritātēm: to seksuālā orientācija ir homoseksuāla vai biseksuāla, vai arī to dzimuma apziņa ir atšķirīga no vairākuma heteroseksuālās jeb “tradicionālās” dzimuma apziņas, un kurus tieši ietekmē mūsu attieksme vai aizspriedumi. 

Cilvēka seksuālā orientācija izveidojas mūsu dzīves pirmajos gados vai jau pirms dzimšanas. Tā rodas dažādu bioloģisku un sociālpsiholoģisku faktoru ietekmē, kuri norisinās jau ilgi pirms bērns vai jaunietis ir spējīgs apzināties tās nozīmi vai nojaust par tiem ierobežojumiem, ko sabiedrība vēlāk uzliks, ja viņš nebūs “tradicionāli” heteroseksuāli. 

Neiecietīgā sabiedrībā, bez redzamiem un viņu identitātei atbilstošiem ģimenes modeļiem vai citiem piemēriem, kam līdzināties, bērni un jaunieši, kas nojauš savu “citādību”, nonāk ļoti apdraudētā stāvoklī – līdz pat domām par pašnāvību vai tās izdarīšanu. 2017. gadā publicētais Džonsa Hopkinsa universitātes (John Hopkins University) pētījums rāda, ka nesenā viendzimuma laulību atzīšana ASV katru gadu ir novērsusi 134.000 bērnu pašnāvības mēģinājumu. Mums būtu jādara viss iespējamais, lai pasargātu Latvijas bērnus un viņu ģimenes no tādam ciešanām. Šis ir īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka bērnu un jauniešu pašnāvību līmenis Latvijā jau tā ir viens no augstākajiem Eiropā. 

Apstākļos, kad netradicionāla seksuāla orientācija var novest pie apcelšanas vai iebiedēšanas, daudzi bērni un jaunieši izvēlas to slēpt. Nespējot atklāti runāt par savām izjūtām ar vecākiem, skolotājiem vai draugiem, šie jaunieši tiek pakļauti depresijas, alkoholisma, narkotiku vai destruktīvas seksuālas uzvedības riskam. Pieaugot daudzi izlemj Latviju atstāt. 

Tomēr Latvijā turpina dzīvot liels skaits homoseksuālu cilvēku, kuri ir izlēmuši palikt dzimtenē un veidot savu nākotni, atrodot sev otro pusi un uzsākot ģimenes dzīvi. Pēdējos gados šajās ģimenēs, līdzīgi kā daudzās citās Eiropas valstīs, dzimst arvien vairāk bērnu. Viņu bērni ir rūpīgi plānoti un ļoti gaidīti. Šie ir tie cilvēki, kuru labklājību 110. panta grozījumi iespaidotu vistiešāk, un kuru bērnus tie tālāk stigmatizētu. Starp tiem ir arī mediķi, kas pašaizliedzīgi kalpo sabiedrībai un, riskējot ar savu dzīvi, ārstē Covid-19 pacientus, pat nezinot, vai viņu dzīves biedrs būs tiesīgs aprūpēt to kopējos bērnus, ja viņa vai viņš saslimtu.

Mēs tāpat uzskatām, ka Latvijas sarūkošais darba spēks un intelektuālais potenciāls ir viens no lielākajiem draudiem mūsu tautas izdzīvošanai. Apstākļos, kur Latvija kopš neatkarības atgūšanas ir pazaudējusi ~20% tās iedzīvotāju, cīnīties par katra tās iedzīvotāja un viņu ģimenes labklājību vairs nav tikai valsts morālais pienākums, bet arī tās izdzīvošanas jautājums. Seksuālo minoritāšu pārstāvji, kas atstājuši Latviju, lai izvairītos no diskriminācijas, ir sevi pierādījuši kā spējīgi profesionāļi un produktīvi sabiedrības locekļi. To starpā vairāki LĀZA biedri ir atzinuši, ka tieši sabiedrības neiecietība pret viņu orientāciju ir bijis iemesls, kāpēc viņi kā jauni ārsti no Latvijas ir devušies dzīvot un strādāt ārzemēs. 

Nav arī pierādījies, ka bērni, kas izaug netradicionālās ģimenēs, būtu nespējīgāki, īpaši, ja sabiedrība kļūst atvērtāka tos uzņemt kā vienlīdzīgus. 2019. gadā publicētais administratīvā paneļa datu pārskats Nīderlandē, pirmajā valstī, kas legalizēja viendzimuma laulības, parādīja, ka viendzimuma ģimeņu bērniem bija pat augstākas sekmes gan primārās, gan sekundārās izglītības līmenī nekā pretēju dzimumu laulībās izaugušajiem bērniem. 

Visbeidzot, šis ir Latvijas kā valsts reputācijas jautājums arī daudzu diasporas latviešu acīs. Vairums no Latvijas izbraukušo tradicionālo ģimeņu pārstāvju šobrīd dzīvo valstīs, kuras ir atzinušas seksuālo minoritāšu līdzvērtīgas tiesības, un pēc šīs pieredzes daži LĀZA biedri ir atzinuši, ka viņi nevēlas atgriezties ar saviem bērniem zemē, kur šādas tiesības netiek ievērotas, pat ja tas viņus neskar personīgi. 

Mēs aicinām nepieņemt piedāvātos Satversmes 110. panta grozījumus, to vietā apsverot tādu jaunu likumu izstrādi, kas pasargātu visu ģimeņu tiesības. Tikai pārtraucot seksuālo minoritāšu diskrimināciju valstiskā līmenī, to pārstāvjiem būs iespējams attīstīt savu pilnu potenciālu Latvijā, tai veltot ilgus un produktīvus dzīves gadus. Šobrīd, nepieredzētas sabiedrības veselības krīzes laikā, kad cieš ikviens sabiedrības loceklis, savstarpējs atbalsts un solidaritāte būs nepieciešami vairāk nekā jebkad.

LĀZA valde – Uģis Gruntmanis ,Juris Lazovskis, Zaiga Alksne-Phillips, Kaspars Tūters, Jānis J. Dimants, Ēriks Niedrītis, Daina Dreimane, Karīna Beinerte, Andis Graudiņš, Atis Bārzdiņš, Gundars J. Katlaps, Aleksandrs Kalniņš, LĀZA biroja vadītāja Kamena Kaidaka.

Vēstule nosūtīta 13. Saeimas deputātiem.

 Vēstules tapšanā izmantotie avoti:

Difference-in-Differences Analysis of the Association Between State Same-Sex Marriage Policies and Adolescent Suicide Attempts | Adolescent Medicine | JAMA Pediatrics | JAMA Network

Same-Sex Marriage Legalization Linked to Reduction in Suicide Attempts Among High School Students - 2017 - News Releases - News - Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (jhsph.edu)

 Children raised by same-sex couples do better in school, new study finds - The Washington Post

191716 (populationassociation.org)

 Demographic Decline: A Tangible Threat to the Baltic States | ASP American Security Project

 Mortality in Latvia goes down; suicide rates among young people go up - Baltic News Network - News from Latvia, Lithuania, Estonia (bnn-news.com)