Drukāt

Informācija Latvijas zinātnieku datu bāzei

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Informācija

ārvalstīs strādājošo Latvijas izcelsmes zinātnieku datu bāzei

Pasaules latviešu zinātnieku IV un Latvijas vēsturnieku II kongresa vajadzībām

Kongress notiks Rīgā 2018.gadā no 18.-21.jūnijam

Latvijas Zinātņu akadēmija

 

1. Zinātnieka vārds un uzvārds (ja nepieciešams arī svešvalodā), dz. gads

2. Kopš kura gada uzturas ārzemēs un kurā valstī strādā tagad

3. Zinātniskā institūcija vai augstskola, kurā strādā, vai cita darba vieta

4. Zinātniskais grāds

5. Darbības jomas un zinātniskās intereses ; būtiskākie sasniegumi zinātnē  (8-10 rindiņas)

6. Svešvalodas, kuras pārvalda, vai runā latviski

7. Mājas lapa, kurā atrodama papildus informācija, ja tāda ir

8. Kontakti, e-pasts, telefons, adrese

9. Vai ir apsvēris iespēju piedalīties PLZ IV kongresā 2018.gada 18.-21.jūnijā un vai vēlētos referēt (par kādu tēmu)