Drukāt

Manai zemei

Autors Uģis Gruntmanis.

Ņujorkas tautas deju kopa JUMIS kopā ar Dr. Ēriku Niedrīti Baltā galdauta svētku virtuālajā gājienā4. maijs 1990. gadā un laiks līdz janvāra barikādēm vienmēr paliks katra mūsu sirdīs. Tautas Frontes aicinājumam uz Tautas manifestāciju krastmalā atsaucās 600 000. 1991. gada 13. janvāris bija kaut kas neaizmirstams un nekad nesajusts! Es biju 4. kursa medicīnas students tad!

Brīvība, 4. maijs mums katram devis tik daudz iespēju, kas savādāk pat nebūtu bijušas iedomājamas, un arī pienākumus. Pienākumu mums katram būt atbildīgam par savu zemi. No sirds iesaku izlasīt mūsu bijušā ārlietu ministra, ārsta un profesora Georga Andrejeva atmiņas „Man dāvātais laiks” par to, kā notika 4. maija balsojums un arī lietas pirms tam.

Brīvība, par ko tik daudzi, līdzīgi kā Artūrs filmā Dvēseļu putenis, karoja, baiļu brīžos, guļot sniegā un dubļos, bumbām krītot visapkārt, pie sevis skaitīdams "Par tēviem un dēliem, kas krituši, par Latviju".  Kā mēs katrs 100 un 30 gadus vēlāk varam to visu viņiem kaut nedaudz atdarīt?

Ar ieklausīšanos, ar patiesumu, ar godīgumu, ar strādīgumu un drosmi saukt lietas īstajos vārdos! Brīvība nav tikai vienas dienas svētki, brīvība ir mūsu darbs katru dienu.

Paldies, Jums visiem sirsnīgs par mūsu visu kopējo darbu Latvijas labā!

Lai mūžam dzīvo Latvija!

Drukāt

4. maijs - diena, kas mums izmainīja pasauli

Autors Kamena Kaidaka.

Foto no T. Jundža grāmatas "4. maijs", 2000.g.Trīsdesmit gadi ir pagājuši no dienas, ko nu jau otrā paaudze saista ar smaidošām sejām pie Jēkaba ielas nama, ar uzvaras zīmē paceltiem pirkstiem, ar aplausiem un gavilēm. Gavilēm tiem, kas īstajā laikā un par īsto lietu pacēla roku. Visi 4. maija Deklarācijas atbalstītāji šo dienu sauc par savas dzīves vienu no skaistākajām. Un tas arī saprotams - reti kuram ar rokas pacelšanu izdodas mainīt pasauli. Bet es šodien gribu uzgavilēt tām neredzamajām saknēm, kas ļāva Deklarācijas pieņēmējiem uzziedēt, kas sajuta šajos cilvēkos pavasara elpu un 1990. gada vēlēšanās atdeva savu balsi viņiem, uzticēja savas ilgas un rūpes, paļāvās uz viņu godaprātu un atbildību, iespējams, pat vairāk nekā viņi paši.

Brīvpieejas resursos par 4. maija Deklarāciju raksta:

Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu ir dokuments, ar kuru 1990. gada 4. maijā tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija pasludināja 1940. gada 17. jūnija PSRS militāro agresiju kā starptautisku noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.

Deklarāciju sagatavoja Latvijas Tautas frontes frakcija (pie tās teksta gatavošanas darbojušies Romāns ApsītisValdis BirkavsVilnis EglājsAivars EndziņšTālavs JundzisAndrejs KrastiņšEgils Levits un Rolands Rikards[1]), pret bija Interfronti atbalstošie deputāti. Deklarācijas preambulā konstatēts, ka Tautas Saeima, kas tika ievēlēta prettiesiskās, antikonstitucionālās vēlēšanās, kuru rezultāti bija viltoti, nevarēja paust tautas gribu un tai arī nebija tiesību lemt par valsts politiskās iekārtas maiņu un atteikšanos no suverenitātes. Saskaņā ar Satversmi Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, kurā suverēnā vara pieder tautai un to mainīt var vienīgi tautas nobalsošanā. Tā kā Satversmē noteiktā procedūra nebija ievērota, Latvija nekad de iure nebija iestājusies Padomju Savienībā. Pamatojoties uz to un Latvijas iedzīvotāju gribu, kas pausta ievēlot vairākumā deputātus, kas atbalstīja neatkarības atjaunošanu, Augstākajai Padomei bija tiesības lemt par Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Jau no 2. maija pie Augstākās Padomes ēkas (tagad Saeimas ēka) pulcējās liels neatkarības atbalstītāju pulks, kas aicināja pasludināt Latvijas neatkarību. Pēc pozitīvā balsojuma 4. maijā deputāti tika ar gavilēm un lielu sajūsmu sagaidīti Jēkaba ielā.

Deklarāciju pieņēma LPSR Augstākā Padome, kurā 1990. gada vēlēšanās bija ievēlēts 201 deputāts. Lai likumdevēji pieņemtu deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, bija nepieciešams 2/3 no deputātu skaita atbalsts jeb 134 balsis. Ar 138 balsīm „par”, 0 „pret” (deklarāciju neatbalstošie deputāti balsojumā nepiedalījās) un 1 „atturas” Augstākā Padome to pieņēma.[2]

Ir pagājuši 30 gadi no 4. maija Deklarācijas pieņemšanas dienas, ir pagājuši 100 gadi kopš 1. maijā notika pirmā Satversmes sapulce. Mēs varam un gribam svinēt svētkus, bet mums vajag saglabāt arī skaidru skatu uz to, kas mums apkārt. 2019. gada 29. novembrī mūžības ceļos devās akadēmiķis Jānis Stradiņš – cilvēks, kura dzīves misija bija vērot, dokumentēt un domāt. Tāpēc šodien vien neliels ieskats viņa redzētajā un sajustajā, kas publicēts Līgas Blauas grāmatā Jānis Stradiņš „Ceļš cauri laikiem”.

Mazs fragments no Jāņa Stradiņa runas „Vai veiksmes stāsts” Okupācijas muzeja 20 gadu jubilejā 2013. gada 1. jūlijā.

Divdesmitajā gadsimtā dzima un atdzima neatkarīga Latvija, bija okupācija – pēc 1940. gada – trīs, bet skaitot vēl Pirmo pasaules karu, tad vismaz piecas.

... Vai mūsu vēsture ir veiksmes stāsts? Vai tā ir laimes stāsts? Gan jā, gan nē! Un jāatzīst – kā nu kuram. Un, ja mums nevedas veidot laimīgu, turīgu, pārtikušu, vienotu Latviju uz latvisku un eiropeisku vērtību pamata, tad tas nebūt nav tikai un pat ne vairs galvenokārt vēl nepārvarētu padomju okupācijas seku dēļ. Mūsu pašu neprasme, savtīgums, sīkie kašķi, iniciatīvas trūkums, pārlieka nevienlīdzība, arī pārlieka iztapība, nemotivēta un neaprakstāma birokrātija, liekulīgi meliņi, klusa un radoša patriotisma izpalikšana ir daudzu neveiksmju pamatā Latvijai. Diemžēl kopumā nav izveidojusies tāda sabiedrības elite, kas domātu valsts, ne partiju un savlabuma kategorijās.

... Māc bažas, vai mūs pārāk neapdraud jauna, garīga okupācija no daudzām pusēm. Ja nesaņemsimies, vai nākamajām trimdotāju latviešu paaudzēm pēc gadiem nebūs jāorganizē mājās palikušajiem jauns Okupācijas muzejs, divdesmit pirmā gadsimta Latvijas muzejs? To nu nedrīkstam pieļaut!

Drukāt

Latviešu ārsti cīņā ar pandēmiju

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Latviešu ārsti ikvienā pasaules valstī šobrīd ir vienoti ne tikai ar tām ciešajām saitēm, ko dod Latvijas zeme, bet arī ar tām, kas notur kopējā cīņā pret COVID 19 vīrusu. Ik mēnesi LĀZA valdes locekļi tiekas interneta vidē un apspriež, kā pandēmija mainījusi darbu mītnes zemē. Par to, kā latviešu ārsti cīnās ar pandēmiju, šogad rakstu sēriju sācis arī laikrakst Laiks. Divu LĀZA biedru pieredzes stāsti arī te - Dr. Pauls Grūbe un Dr. Ēriks Niedrītis.

 Laiks Nr 15 2020 (Pauls Grūbe)

Laiks Nr 16 2020 (Ēriks Niedrītis, Pauls Grūbe)