Drukāt

Baltijas ceļam 30

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Baltijas ceļam 301989. gada 23. augustā aptuveni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, savienojot Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939. gada 23. augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova-Ribentropa paktu un vienam otru stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi – Baltijas valstu neatkarības atgūšanu.

Īsfilmas radošā ideja balstās uz iespēju vārdu salikumu "Baltic way" tulkot arī kā "Baltijas stils". Filma rosina vērtēt, kā "Baltic way" darbotos šodien – politikā, sadzīvē, attiecībās un citur.  Latvijas, Igaunijas un Lietuvas cilvēku mierpilnā, bet mērķtiecīgā sadošanās rokās atbildīgā un nevardarbīgā veidā, pievērsa pasaules uzmanību Baltijas valstu situācijai un risināja problēmu. "Act Baltic Way" ir aicinājums uz apzinātu rīcību šodien, -laikā, kad protesta jēdziens pasaulē arvien biežāk saistās ar agresiju, grautiņiem, terora aktiem vai citām negatīvām izpausmēm, ko redzam dzīvē vai ziņās.

Interesanta detaļa - īsfilma ir filmēta uz 16 mm lentas, tādējādi radot arī vizuālu saiti ar 1989.gada videomateriāliem. Filma tapusi, pateicoties visu iesaistīto atsaucībai – gan filmēšanas komandai, gan vairāk nekā 60 dalībniekiem, kuri piekrita piedalīties šajā projektā idejas, nevis atalgojuma vārdā. Īpašs paldies atsaucīgajiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri pārvarēja grūtības, lai ierastos uz filmēšanu, kā arī skolēniem, kuri ziedoja savas vasaras brīvdienas...

Filmas pirmizrāde paredzēta 19. augustā, pēc tam tā būs arī mūsu mājaslapā

Drukāt

LĀZA ir daļa no Diasporas konsultatīvās padomes

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Diasporas konsultatīvās padomes sēdē 12.07.20192019. gada 12. jūlijā Ārlietu ministrijā notika pirmā Diasporas konsultatīvās padomes sēde. Tajā piedalījās valsts un pašvaldību iestāžu, diasporas organizāciju, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Pirmajā padomes sēdē no nevalstiskā sektora vidus tika ievēlēti arī divi rotējošie pārstāvji. Ar lielu balsu vairākumu no vairāk nekā 10 pretendentiem par pārstāvjiem tika ievēlēta LĀZA un biedrība Laiks – BL. Padomes darbu vadīs padomes priekšsēdētājs, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza.

Sēdes laikā tika izskatīta Diasporas likuma ieviešana, un atbildīgo institūciju pārstāvju sniedza ziņojumus par Diasporas likuma pārejas noteikumos paredzēto likumprojektu virzību. Tie ietver papildu dzīvesvietas adreses ieviešanu diasporai, sociālā nodrošinājuma mehānismus remigrantiem, sabiedrisko mediju pieejamību diasporai un citus atbalsta pasākumus. Gana plaši tika runāts par mediķus interesējošu lietu – reglamentēto profesiju pārstāvju kvalifikācijas atzīšanu. Ir skaidrs, ka ledus ir sakustināts un būs kopēja izpratne un rīcība no atbildīgajām institūcijām.

Tagad vajadzīgs gatavot rīcības plānu, lai soli pa solim varētu strādāt atbilstoši četriem Diasporas likumā noteiktajiem rīcības virzieniem:

1) latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras izpēte un saglabāšana ārpus Latvijas,

2) diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana,

3) diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā, valsts pārvaldē,

4) atbalsts remigrācijai.

Kā īpaši izceļama joma būs komunikācija un sabiedriskie mediju, tāpat visos virzienos strādājot, jādomā par bērnu un jauniešu auditoriju.

Katram no rīcības virzieniem paredzēts veidot tematisku darba grupu, kura sagatavotu rīcības plāna projektu. Darba grupās tiks iekļauti valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji. Nākamā sēde būs 1. oktobrī, bet darba grupas tiksies jau jūlijā.

Diasporas konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Diasporas konsultatīvās padomes darbības pamatprincipi ir noteikti Diasporas likumā, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī. Diasporas konsultatīvā padome tika izveidota 2019. gada 14. maijā.

Padomē darbosies pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Sabiedrības integrācijas fonda, Saeimas Ārlietu komisijas, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas, Valsts kancelejas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā", Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas, organizācijas "Daugavas Vanagi" centrālās valdes, Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Amerikas latviešu apvienības, Eiropas latviešu apvienības, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības, Krievijas latviešu kongresa, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Latviešu nacionālās apvienības Kanādā. Rotējošās vietas šogad Latviešu ārstu un zobārstu apvienībai (LĀZA) un biedrībai Laiks- BL.

Drukāt

LĀZA konference Toronto dziesmu svētkos 5.jūlijā

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA konferences dalībnieki 5. jūlijā Toronto, 2019Toronto dziesmu svētki izskanēja plaši un skanīgi, bet tiem pa vidu 5.07. bija LĀZA konference ar plašu un nopietnu programmu. Paldies visiem par izcilajiem priekšlasījumiem. Ar mums kopā bija arī Latvijas Saeimas deputāts god. Andris Skride un Latvijas vēstnieks Kanādā god. Kārlis Eihenbaums. Bet mūsu dziesmu garu stiprināja Ogres koris kopā ar savu lielisko diriģentu Jāni Zirni. Bertrams Zariņš bija sarūpējis īpašu dāvanu - savu grāmatu par Pirmo vispasaules latviešu ārstu kongresu. Plaši par LĀZA konferenci varēs lasīt LĀZA Apkārtrakstā.