Drukāt

Esam pret VDK aģentu/ziņotāju atrašanos valsts pārvaldes un valsts universitāšu vadībā!

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) atklātā vēstule Latvijas sabiedrībai.

Esam organizācija, kas izveidota 1947. gadā Vācijas bēgļu nometnēs. To izveidoja no komunisma terora bēgošie Latvijas ārsti un zobārsti, daudzi no viņiem Latvijas Universitātes mācībspēki. Tagad tās biedru un draugu pulkā ir ap 1600 mediķu gan Latvijā, gan citviet pasaulē.

Kopš 1989. gada mūsu organizācija un tās biedri ir palīdzējuši simtiem Latvijas kolēģu iegūt jaunākās zināšanas medicīnā, arī paši veduši tās atpakaļ uz Latviju un tā palīdzējuši Latvijas pacientiem. Šis atbalsts turpinās vēl šodien, jo mēs no sirds ticam Raiņa vārdiem “Gūt var dodot”.

Atskatoties nesenā pagātnē - uz kādreizējā Rīgas Medicīnas institūta (tagad RSU) katedru vadītājiem, profesoriem -  jāatceras, ka starp tiem bija tikai daži, kuri izturēja varas spiedienu un nekļuva par komunistiskās partijas biedriem. Tāds bija medicīnas profesors, valodnieks un viens no Latvijas atmodas vadītājiem Ilmārs Lazovskis, kura ideālisms un stingra paļaušanās uz savu sirdsapziņu  ļāva saglabāt ne tikai politisku neitralitāti, bet arī kļūt par morāli ētisku un profesionālu standartu, kas kalpo kā atskaites punkts ārstiem un medicīnas studentiem arī šodien.

Tieši tāpēc LĀZA katru gadu piešķir profesora Ilmāra Lazovska stipendiju centīgiem medicīnas studentiem, apliecinot, ka nepakļaušanās, godaprāts, izcilība un mērķu sasniegšana, lai gan daudz grūtāk, bija iespējama arī Padomju okupācijas laikā. 

Šinī kontekstā uzskatām, ka “čekas maisu” atvēršana ir novēlots, taču svarīgs solis, lai pārdomātu, kas tika darīts un kā vārdā. Bez pagātnes izvērtēšanas nav iespējams izvairīties no līdzīgām situācijām nākotnē. Piekrītam Vitas Matīsas kundzes rakstītajam (teksts saīsināts): “Daudzi no tiem, kuru vārdi parādās aģentu kartītēs, izvēlējās sadarboties nevis gados, kad par atteikumu sūtīja uz Sibīriju, bet jau laikos, kad par to nedraudēja nekas vairāk, kā karjeras iespēju ierobežojumi. Proti, tika liegtas, atvainojiet, pašlabuma iespējas. Taču tie, kuri no sadarbības atteicās kādu principu, morālu apsvērumu, vērtību dēļ, no tā reāli cieta. Tagad, ja liekam šos cilvēkus vienā maisā ar pirmajiem, ja nedodam viņiem pat šo mazo morālo uzvaru, kāds gan veidojas vēstījums mūsdienām? Atteikšanās no sadarbības augstāku mērķu, valsts labā, izrādās, nav nekā vērta. Ja pieņemam, ka nav nekādas atšķirības starp tiem, kuri sadarbojās, un tiem, kuri to nedarīja, – vēstījums ir ļoti bīstams Latvijas valstij šodien”.

Atšķirībā no Igaunijas un citām Austrumeiropas valstīm, kuras pēc neatkarības atgūšanas spēja savu politisko un izglītības eliti attīrīt no komunistiskajā sistēmā iesaistītiem darbiniekiem, Latvijā joprojām nav radīti vienlīdzīgi spēles noteikumi, lai  godīgiem un izglītotiem nākamās paaudzes cilvēkiem nebūtu jāsacenšas par vietu ar komunistiskajā sistēmā iesaistītajiem. Tikai nedaudziem bija drosme un godaprāts, kā profesoram Georgam Andrejevam, iziet lustrāciju. Pašreiz "pieredzes trūkums” un "apstākļu nepārzināšana" nedrīkst būt arguments, jo negodīgā padomju sistēmā balstīta pieredze un metodes ir tieši pretējas tām, ko sagaidām  no cilvēkiem, kas noteiks valsts politikas, izglītības, tai skaitā medicīnas izglītības, virzību nākotnē.

 Pēdējos 30 gados ir sasniegts daudz gan medicīnā, gan sabiedrībā kopumā, taču ne tik daudz, kā visi kopā bijām cerējuši un varējām izdarīt.

Uzskatām, ka tos, kas ir „čekas maisos”, NEDRĪKST virzīt un atbalstīt valsts, tās uzņēmumu un valsts universitāšu vadībā, jo šajās pozīcijās esošajiem cilvēki ir jābūt ne vien profesionāli labākajiem, bet arī uzticamiem un krietniem! 

LĀZA valde,

Dr. Uģis Gruntmanis (Latvija), Dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV), Dr. Gundars Katlaps (ASV), Dr. Jānis J. Dimants (ASV), Dr. Daina Dreimane (ASV), Dr. Jānis Tupesis (ASV), Dr. Ēriks Niedrītis (ASV), Dr. Kamena Kaidaka (Latvija), Dr. Juris Lazovskis (Kanāda), Dr. Kaspars Tūters (Kanāda), Dr. Alda Urtāne (Norvēģija).

Drukāt

Priecīgas Lieldienas!

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,               
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecēties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

Drukāt

Skaisti vārdi skaistā dienā

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Sieviete 


Sieviete – tu esi trausla puķe, 
kuru mīlestības reibons šūpo 
smaržīgos un siltos tumšos viļņos, 
galvā mirdzinājot zelta kroni. 
Sieviete – tu skaistākā starp puķēm –

Tava zieda kausā ģifts un medus, 
un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to, 
dziļi ceļos vajadzētu pakrist, 
gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot, 
Sieviete – tu esi skaistākā starp puķēm! 

Sieviete — tu esi maija vakars, 
kas caur pirkstiem spožas zvaigznes bārsta, 
kurām pielīst upe, mežs un sirdis 
jaunās, izsalkušās, neprātīgās – 
pielīst, pagurst mirdzumā un gaismā. 

Sieviete – tu esi gluda čūska, 
kas vismīļāki mēdz ritināties 
vijolīšu zilos pudurīšos, 
cieši slēpjot divstaklaino mēli. 
Tikai brīžam pazib skatos tavos 
asas, saltas, zilganzaļas acis, 
saltās trīsās nodrebinot sirdi. 

Sieviete, tu – svešs un blāzmains putnis, 
kas ar karstām, mīkstām dūnu krūtīm 
sirdīs izperina daudzkrāsainas 
teikas, varvīksnas un sapņus – sapņus... 

/Fricis Bārda/